Patrimonium logo
Logo Patrimonium

Huur jij een woning bij ons? Patrimonium past jaarlijks op 1 juli de huurprijzen aan volgens de richtlijnen van de overheid. Je ontvangt hierover jaarlijks vóór 1 mei een brief. In deze brief staat je nieuwe huurprijs per 1 juli 2024. De verhoging die wij mogen toepassen is vastgelegd in de Nationale Prestatieafspraken. Voor 2024 is dit percentage hoger dan de afgelopen jaren. De huur die wij ontvangen zetten we in voor verduurzaming van woningen en nieuwbouw.

Vragen over de huuraanpassing
We denken graag met je mee. Heb je vragen over de huuraanpassing? Dan kun je contact met ons opnemen via  huuraanpassing@patrimonium-groningen.nl. Binnen vijf werkdagen ontvang je een reactie van ons. Meer informatie is te vinden op Huurcommissie.nl.

Wat is de wettelijk toegestane huuraanpassing?
De wettelijke toegestane huuraanpassing is volgens de Nationale Prestatieafspraken maximaal 5,8%.

Streefhuur
De streefhuur is de huur die Patrimonium vraagt aan nieuwe huurders. De streefhuur is een afgeleide van de maximaal redelijk huur van een huurwoning. Door middel van het woningwaarderingsstelsel wordt een puntenaantal toegekend aan een sociale huurwoning. Vervolgens komt er op basis van dit puntenaantal een maximaal redelijke huur tot stand. De streefhuur die we hebben vastgesteld voor alle woningen is een percentage van de maximaal redelijke huur en ligt daardoor een stuk lager dan we wettelijk mogen vragen. Op deze manier houden we rekening met de betaalbaarheid van de huur die bij de kwaliteit van de woning hoort.

Hoe bepaalt Patrimonium jouw huuraanpassing?
Patrimonium past een gedifferentieerde huuraanpassing toe. Dit betekent dat huurders die ver van de streefhuur afzitten meer huurverhoging krijgen dan huurders die dichter bij de streefhuur zitten. Deze differentiatie geldt niet voor de vrije sector huurwoningen.
Dit jaar kiest Patrimonium ervoor om woningen met een E,F, G energielabel geen huurverhoging te geven. Uitzondering hierop zijn woningen die nu een E, F of G energielabel hebben, maar voor 1 juli worden verduurzaamd. Deze woningen krijgen een huurverhoging zoals hierboven is beschreven.

Ben jij het niet eens met de voorgestelde huuraanpassing?
Wanneer je het niet eens bent met de voorgestelde huuraanpassing kun je tot 1 juli 2024 een bezwaarschrift bij ons indienen per post of via huuraanpassing@patrimonium-groningen.nl. Gebruik hiervoor het standaard bezwaarschriftformulier. Dit vind je op de website van de Huurcommissie.
Zijn wij het niet eens met jouw bezwaar? Dan vragen wij de Huurcommissie om een uitspraak te doen over de redelijkheid van de voorgestelde huurprijsaanpassing. Je kunt de maximaal redelijke huurprijs controleren via: huurcommissie.nl, dit gaat om de kale huurprijs.

Huurders Platform Patrimonium Groningen (HPPG)
De HPPG is er voor jou en komt op voor jouw belangen als huurder van Patrimonium. De HPPG heeft een positief advies gegeven op de huurverhoging en is in overleg met Patrimonium overeengekomen dat het huurverhogingspercentage lager is geworden dan wettelijk is toegestaan.

Maatwerk huurbetaling
Lukt het je (tijdelijk) niet om de maandelijkse huur te betalen? Dan gaat Patrimonium graag samen met jou op zoek naar een passende oplossing. Laat het ons weten via huurincasso@patrimonium-groningen.nl.

Voor het kunnen besparen op de maandelijkse lasten wijzen we je graag op de VoorzieningenWijzer. Via devoorzieningenwijzer.nl kun je gratis controleren of en waarop je kunt besparen. Je kunt ook hulp vragen aan een WIJ-team, zij helpen jou bij het doorlopen van alle maandelijkse lasten.

 

 

Minister Hugo de Jonge en wethouder Rik van Niejenhuis gaven vandaag het startsein voor de bouw van het nieuwe stadsdeel De Suikerzijde. Dat deden ze door symbolisch de deur van de eerste woning te openen. De bouw begint met het grondwerk voor de eerste 730 woningen, bijbehorende voorzieningen, straten en pleinen.

Wethouder Rik van Niejenhuis en Minister Hugo de Jonge

Van de eerste 730 woningen die Dura Vermeer, Nijestee en Patrimonium gaan bouwen, zijn 300 bedoeld voor sociale huur en middenhuur. “Dat is een dikke 40% betaalbare woningen, dat is prachtig. De vraag naar betaalbare woningen is ook in Groningen groot. Een grootschalige woningbouwlocatie als De Suikerzijde, waar in totaal 5000 woningen komen, levert hier een belangrijke bijdrage aan. Als Rijk steunen we graag met kennis, kunde en financiële middelen” aldus minister Hugo De Jonge.

Wethouder Rik van Niejenhuis: “Na een jarenlange voorbereiding is het zover: de bouw van het nieuwe stadsdeel De Suikerzijde gaat van start. Je kun hier straks niet alleen wonen, maar ook werken, leren, recreëren, van groen en cultuur genieten. Het wordt een enorme aanwinst voor de stad en ik ben trots dat ik hier vandaag met minister de Jonge het startsein voor mag geven”

Grondwerk
Het grondwerk neemt zo’n 9 maanden in beslag. Omdat er in het gebied onvoldoende zand in de grond zit, moet er zo’n 150-200 kuub zand worden aangevoerd. Dit is nodig voor de voorbelasting van de hoofdstructuur van de straten. De komende maanden zullen er daarom dagelijks veel vrachtenwagens rijden. Die rijden voor het overgrote deel via de Johan de Zwedenlaan het bouwterrein op. Vanaf komend najaar wordt gewerkt aan onder andere de riolering. Na het grondwerk kan in het voorjaar van 2025 de bouw van de woningen en voorzieningen starten. De verwachting is dat een jaar later de eerste bewoners naar De Suikerzijde kunnen verhuizen.

De Suikerzijde
De Suikerzijde wordt het nieuwe, toekomstgerichte stadsdeel op het terrein van de voormalige Suikerfabriek. Vlakbij het centrum van de stad. De Suikerzijde wordt stedelijk en stoer, maar ook groen, royaal en uitnodigend. Je kunt er straks wonen, werken, naar school gaan en studeren. Ook is er alle ruimte voor ontspanning, sporten, wandelen en fietsen. De Suikerzijde wordt een compleet en veelzijdig stadsdeel voor iedereen. Er komen in totaal zo’n 5000 woningen en verschillende commerciële- en maatschappelijke voorzieningen.

De woonervaring en woonwensen van onze inwoners zijn belangrijk voor ons beleid voor de komende jaren. Daarom kregen veel huishoudens in januari een brief met een uitnodiging voor een onderzoek. In de tweede week van februari krijgen veel van deze inwoners een herinnering, met een schriftelijke vragenlijst. Maar iedereen uit de gemeente Groningen kan nog meedoen. Graag zelfs!

Doet u ook mee?
Hebt u een herinnering voor het onderzoek gekregen? Dan kunt u het formulier bij de brief invullen. U kunt de vragenlijst ook online invullen. Dat kan met de inloggegevens uit de brief, maar dat hoeft niet. Hebt u (nog) geen uitnodiging en/of herinnering gekregen? En wilt u toch graag uw mening geven over het wonen in onze gemeente? Klik dan hier om mee te doen. Voor thuiswonende jongeren die op zichzelf willen gaan wonen is er een aparte vragenlijst.
U kunt tot en met donderdag 29 februari 2024 meedoen aan het onderzoek.

Waarom wordt dit onderzoek gedaan?
Er zijn te weinig woningen in Nederland. Ook in onze regio is er veel vraag naar betaalbare huizen. Bij starters, maar ook bij ouderen. Maar hoeveel woningen moeten we precies bouwen? En waar? En wat voor woningen? Met deze vragen gaan we aan de slag in dit onderzoek. Zo komen we nog beter te weten hoe het wonen wordt ervaren. En waar de woonwensen liggen. 

Wat wordt er gedaan met de resultaten?
We gebruiken de resultaten voor de nieuwe woonvisie. Daarin staat hoe de woonomgeving van morgen vorm moet krijgen. Inwoners kunnen ons helpen om hierbij de juiste keuzes te maken. Bijvoorbeeld door te vertellen welke aanpassingen en verbeteringen zij graag willen zien.

Waar wordt het onderzoek gedaan?
De gemeenten Groningen, Assen, Tynaarlo, Het Hogeland, Noordenveld, Westerkwartier en Midden-Groningen, de provincies Groningen en Drenthe en de woningcorporaties werken samen aan dit onderzoek. Ruim 70.000 (willekeurig gekozen) huishoudens in de regio Groningen-Assen kregen een uitnodiging. De resultaten worden over een paar maanden bekendgemaakt.