Patrimonium logo
Logo Patrimonium

In Nederland wonen we allemaal dicht op elkaar. Dit kan gezellig zijn, maar het kan ook (over)last veroorzaken. Het is heel normaal dat je merkt dat je buren hebt; een deur wordt dichtgeslagen, de geur van de barbecue, het geluid van een radio, je hoort een ruzie, er is stank of je hoort honden blaffen. Je hoort elkaar, zo gaat het nu eenmaal als je naast elkaar woont. Dit behoort tot de normale leefgeluiden.

Wat te doen bij overlast?

Je kunt wel degelijk hinder hebben van deze leefgeluiden. Dit bespreek je altijd eerst met jouw buren. In de meeste gevallen is het zo dat jouw buren niet in de gaten hebben dat jij last van ze hebt. In dat geval zijn mensen vaak bereid om hun gedrag aan te passen. Wij leggen deze verantwoording bij jou neer als huurder. Bedenk namelijk eens hoe jij het zou vinden als er plotseling een instantie op de stoep staat, of dat je een brief krijgt met de sommatie overlast te stoppen terwijl jij je van geen kwaad bewust bent.

Tips om met jouw buren in gesprek te gaan:

• Wacht niet te lang om de overlast met jouw buren te bespreken.
• Vraag altijd van tevoren of het uitkomt om even te praten.
• Bedenk dat jouw buren misschien niet in de gaten hebben dat jij last van ze hebt.
• Bedenkt hoe jij zelf graag aangesproken zou willen worden in een zelfde situatie.
• Benader de situatie vanuit jezelf. Gebruik bijvoorbeeld ‘ik ervaar overlast’ in plaats van ‘jij geeft overlast’.
• Wanneer je erg boos bent, wacht dan even met het gesprek. Door emoties kan een dergelijk gesprek een vervelende wending krijgen waardoor de situatie verslechterd.
• Ga voorbereid het gesprek aan zodat je weet wat je wil zeggen (schrijf het bijvoorbeeld eerst voor jezelf op).
• Wees redelijk in je verwachtingen, je kunt niet verwachten dat je nooit meer wat van de buren merkt.
• Maak redelijke en duidelijke afspraken met elkaar en zorg dat je het daar beiden over eens bent.

Wat te doen als de overlast aanhoudt?

Kom je er na gesprekken samen niet uit, dan kun je het overlastformulier invullen. Vul deze zo volledig mogelijk in en mail deze naar sociaaldomein@patrimonium-groningen.nl .

Anoniem overlast melden
Je kunt bij ons ook anoniem een klacht doen. Deze nemen wij dan alleen ter kennisgeving aan. Je krijgt hiervan geen terugkoppeling.

Meldpunt Overlast; Samenwerking met hulpverlening
Naast het melden van de overlast bij Patrimonium, raden wij je ook altijd aan om de overlast te melden bij het Meldpunt Overlast van de Gemeente Groningen. Deze gemeentelijke instelling pakt overlast wijkgericht aan. Aan dit meldpunt werken politie, woningcorporaties, maatschappelijk werk, jeugd- en jongerenwerk, de verslavings- en geestelijke gezondheidszorg en de WIJ-teams samen.
Alle bovengenoemde instanties komen regelmatig bij elkaar bij de zogeheten casustafels. Deze overleggen zijn verdeeld over de wijken in de stad. Tijdens deze overleggen worden de overlast- en zorgmeldingen in de buurt besproken met verschillende instanties en wordt er samen naar een oplossing gezocht. Wanneer je een melding doet bij het Meldpunt Overlast of bij Patrimonium kan het dus zijn dat jouw overlastsituatie wordt aangekaart in dit overleg.

Politie
Is er sprake van nachtelijke overlast, een bedreigende of gevaarlijke situatie, strafbare feiten of criminele activiteiten? Neem dan altijd contact op met de Politie via het telefoonnummer 0900- 88 44.

Meld misdaad anoniem
Overvallen, (vermoeden van) drugshandel, een inbraakgolf of geweld op straat? Soms worden wijken of gemeenten getergd door criminaliteit die de politie of gemeente alleen kunnen aanpakken met meer meldingen van bewoners. Heb je informatie, maar wil je onbekend blijven, dan kun je anoniem een melding doen bij Meld Misdaad Anoniem via een online formulier of het telefoonnummer 0800- 7000