Patrimonium logo
Logo Patrimonium

Wil je van woning ruilen?

Wil je graag van woning ruilen? Dat kan, als je zelf een geschikte kandidaat hiervoor vindt. Deze kandidaat moet huurder zijn bij een woningcorporatie. Wel zijn er een aantal voorwaarden voor een woningruil:

 • Je woont minimaal één jaar in je huidige woning.
 • Jouw woning is niet aangewezen voor verkoop door Patrimonium.
 • Jij en ruilhuurder wonen niet in een aangepaste woning.
 • Jij en de ruilhuurder huren een zelfstandige woonruimte, dus geen kamer.
 • Je staat ingeschreven bij WoningNet. Dat geldt ook voor je ruilhuurder, NB: de inschrijving van WoningNet vervalt bij akkoord van de woningruil.
 • Jij en de ruilhuurder hebben geen huurachterstand of andere achterstallige verplichtingen.
 • De ruilhuurder kan een positieve verhuurdersverklaring bij ons aanleveren. 
 • Je verzamelinkomen is niet hoger dan € 47.699,00 (peildatum 1 januari 2024) en moet voldoen aan de regels van het Passend Toewijzen.
 • De ruilhuurder krijgt een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, maar moet de nieuwe woning minimaal een jaar bewonen. 
 • De woning wordt in de huidige staat overgenomen. Wij brengen geen verbeteringen aan.
 • Een verzoek tot ruilen waar meer dan twee woningen bij betrokken zijn, wordt niet in behandeling genomen.

Let op: de huurprijs kan na de ruil hoger worden. Soms wordt de huurprijs van de woning hoger wanneer je de woning verlaat. De kandidaat waarmee je wilt ruilen, kan dus te maken krijgen met een hogere huurprijs dan jij betaalt. Vraag ons vooraf naar een eventuele huurprijsstijging en informeer de kandidaat waarmee je wilt ruilen.

Verzoek woningruil indienen

Wanneer jouw ruilhuurder aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kun je de woningruil aanvragen via het formulier: Woningruil. Zowel jij als de ruilhuurder moeten het aanvraagformulier invullen en ondertekenen. Graag ontvangen wij van de ruilhuurder: 

Veel gestelde vragen

Wat is een 'positieve verhuurdersverklaring' en hoe kan mijn ruilhuurder deze krijgen?

In een verhuurdersverklaring staat of er achterstand in de huurbetalingen is (geweest) en of je bijvoorbeeld overlast hebt veroorzaakt. Een verhuurdersverklaring is één van de documenten die je moet aanleveren bij woningruil. Deze is maximaal drie maanden geldig.