Patrimonium logo
Logo Patrimonium

Huurcontract

Wanneer je een woning, kamer of bedrijfsruimte bij ons huurt, onderteken je een huurcontract. Hierin staan de algemene huurvoorwaarden, maar ook alle rechten en plichten van jou als huurder en van Patrimonium als verhuurder. 

Vertrek van één van de huurders

Als je samen met iemand anders een huurovereenkomst aangaat, deel je ook samen de rechten én plichten. Als één van jullie de woning verlaat, moeten jullie de tenaamstelling wijzigen. De vertrekkende én achterblijvende huurder ondertekenen het formulier wijziging tenaamstelling. Dit stuur je retour naar Patrimonium. Wij nemen de wijzigingsaanvraag zo snel mogelijk in behandeling. Je kunt het formulier ook inscannen en naar ons mailen via verhuur@patrimonium-groningen.nl.

Let op: voor de vertrekkende huurder geldt de normale opzegtermijn van 1 maand. Deze opzegtermijn geldt niet voor bedrijfsruimtes. 

Samenwonen of inwonen?

Trekken er andere personen bij je in? Dan willen wij daar graag over geïnformeerd worden. Je kunt dit schriftelijk of via de e-mail doen. Wij sturen je een bevestiging van dit bericht. 

Ga je samenwonen of trouwen en wil je de medehuurder laten bijschrijven op het huurcontract? Zorg er dan ook voor dat je partner zich bij de gemeente inschrijft op het adres. Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan het bijschrijven van een medehuurder:

  • De voorgestelde medehuurder woont minimaal 2 jaar, samen met jou, in de woning; 
  • De voorgestelde medehuurder voert, samen met jou, een duurzaam, gemeenschappelijk huishouden. Je hebt geen overlast veroorzaakt; 
  • Je hebt altijd op tijd je huur betaald.

In de aanvraag maak je duidelijk dat jullie in de toekomst een gezamenlijk huishouden blijven voeren. We vragen om de volgende stukken mee te sturen:

  • Een kopie van het samenlevingscontract, geregistreerd partnerschap of het trouwboekje.
  • Een bewijs van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding (bankafschriften e.d.)
  • Twee uittreksels (van jezelf en van de medehuurder) van de Basisregistratie Personen (BRP) waaruit blijkt hoelang jij en de voorgestelde medehuurder zijn ingeschreven op het adres.

Voor de aanvraag gebruik je het formulier medehuurschap. Deze stuur je samen met de andere documenten naar verhuur@patrimonium-groningen.nl.  Als je medehuurder is bijgeschrevenop het huurcontract heeft diegene dezelfde rechten en plichten. Wij maken geen onderscheid in mede- en hoofdhuurder.

Inwonende kinderen

Bij een ouder-kindrelatie is er geen sprake van een duurzaam, gemeenschappelijk huishouden. Een inwonend opgroeiend kind gaat op een bepaald moment uit huis. Dat noemen we een ‘aflopende samenlevingssituatie’. Daarom kan een kind geen medehuurder worden. Een kind mag natuurlijk wel bij de ouder inwonen, maar Patrimonium erkent een kind niet officieel als huurder. Dit geldt ook voor volwassen kinderen van de huurder. De ouder blijft als enige verantwoordelijk voor de huurbetalingen en het goed bewonen van de woning.

Een kind heeft geen rechten ten aanzien van de woning. Alleen bij hoge uitzondering kan een kind medehuurder worden. Er moet dan sprake zijn van een zorgrelatie tussen ouder en kind. Is jouw kind 35 jaar of ouder en woont deze nog steeds of opnieuw bij jou? Dan kun je schriftelijk medehuurderschap aanvragen. Je moet dan wel aantonen dat er een zorgrelatie is. Een zorgrelatie betekent dat de hoofdhuurder zonder hulp van een andere inwonende niet zelfstandig kan wonen. 

Veel gestelde vragen

Wat zijn de algemene voorwaarden?

De algemene huurvoorwaarden tot november 2021 vind je hier. Vanaf november 2021 staan ze hier. Je ontvangt de algemene huurvoorwaarden ook bij het tekenen van de huurovereenkomst.

Wat zijn servicekosten en is dit voor iedereen gelijk?

Servicekosten zijn extra kosten boven op de huur. We regelen diensten en voorzieningen voor je, zoals schoonmaak, tuinonderhoud en glasbewassing, meestal voor een hele gang of gebouw. Deze kosten verschillen per gebouw, afhankelijk van de voorzieningen. In jouw huurovereenkomst staat welke diensten voor jou gelden.
De servicekosten worden meestal geschat. Elke maand betaal je een voorschot. Aan het einde van het jaar kijken we naar de echte kosten. Als de werkelijke kosten hoger zijn, moet je mogelijk bijbetalen. Als de werkelijke kosten lager zijn, krijg je geld terug. Dit heet de jaarlijkse afrekening. Wij ontvangen delen van de kosten in de loop van het volgende jaar, wij streven ernaar om voor iedere bewoner de definitieve afrekening voor 1 juli te verrekenen over het afgelopen jaar.

Wat moet ik doen als mijn medehuurder vertrekt?

Ben je samen een huurovereenkomst aangegaan? Dan deel je samen de rechten en plichten. Een wijziging van de tenaamstelling is noodzakelijk wanneer een bewoner de woning verlaat. De vertrekkende huurder ondertekent het formulier. De huurder die er blijft wonen stuurt het ons toe en wij regelen de wijziging voor jou. Dit mag je ook inscannen en mailen naar verhuur@patrimonium-groningen.nl . Voor de vertrekkende huurder geldt de opzegtermijn van 1 maand.
Ga je scheiden of ben je gescheiden van tafel en bed? Dan kan het huurcontract vrijwillig of door een rechterlijke uitspraak worden beëindigd. In de uitspraak staat wie van de huurders in de woning mag blijven wonen. Je bent als huurder verplicht de uitspraak aan ons door te geven. Doe je dit niet dan blijven beide huurders aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen uit de huurovereenkomst.