Patrimonium logo
Logo Patrimonium

Onderverhuren

Denk je erover na om je woning of een deel van je woning te verhuren? Onderverhuren is niet zomaar toegestaan. Wij informeren je graag over de voorwaarden.

Algemene huurvoorwaarden

In de algemene huurvoorwaarden van Patrimonium staat in welke gevallen je de woning waarin je woont mag onderverhuren.  Kijk goed welke huurvoorwaarden voor jou van toepassing zijn.

De gehele woning onderverhuren

Wil je de gehele woning onderverhuren? Dan heb je hiervoor voorafgaand schriftelijke toestemming nodig van Patrimonium. Dit staat beschreven in de huurvoorwaarden (artikel 7 lid 9 van de oude huurvoorwaarden en artikel 6 lid 6 van de nieuwe voorwaarden). Patrimonium verleent alleen toestemming onder bijzondere voorwaarden bijvoorbeeld als je tijdelijk gaat verhuizen naar het buitenland voor werk of studie.  Dit noemen we huisbewaarderschap en hier lees je hoe je dit regelt.

Veel gestelde vragen