Patrimonium logo
Logo Patrimonium

Privacybeleid

Privacy is niet zomaar iets, het is een grondrecht. Wij hechten dan ook veel waarde aan het beschermen van jouw persoonsgegevens. Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat jouw privacy bij ons in goede handen is.
We vinden dat je altijd hoort te weten welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen en wat wij ermee doen. En dat je hier makkelijk en snel inzicht in hoort te hebben. Omdat sinds 25 mei 2018 ook de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bestaat vind je hier ons privacystatement. Daarin geven we aan waarvoor we welke gegevens van jou gebruiken. Ook op onze website is dit privacystatement van toepassing. De informatie op onze website is bedoeld als algemene informatie.

Meldplicht datalekken

Sinds 1 januari 2016 geldt een meldplicht voor datalekken door een wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De meldplicht datalekken houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zodra zij een ernstig datalek hebben. En soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt).

Bij een datalek gaat het om een inbreuk in verband met persoonsgegevens. Een inbreuk in verband met persoonsgegevens, is een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging, de ongeoorloofde verstrekking of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over de procedure melden datalekken.