Patrimonium logo
Logo Patrimonium

Disclaimer

Onze website wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Wij doen ons uiterste best om de website actueel te houden. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie op de site niet juist of niet volledig is. Wij verstrekken door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door ons aangeboden worden. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Patrimonium aanvaardt tevens geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij Patrimonium en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze website.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële- en privédoeleinden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Patrimonium.

Patrimonium behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.