Patrimonium logo
Logo Patrimonium

'Welkom Thuis' is het nieuwe ondernemingsplan van Patrimonium. Dit plan beschrijft wat wij gaan doen de komende jaren: van 2024 tot en met 2027. Onze speerpunten zijn: leefbare wijken waarbij mensen omzien naar elkaar, voldoende betaalbare energiezuinige woningen en een toekomstgerichte organisatie.

Bekijk hieronder de animatie van het ondernemingsplan of lees het hieronder rustig door.

Ongeveer 1 op de 3 Groningers woont in een sociale huurwoning van een corporatie. De gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties hebben prestatieafspraken gemaakt voor 2024 over de sociale huurwoningen in de gemeente Groningen. De afspraken gaan vooral over voldoende, duurzame en betaalbare woningen, in leefbare wijken. Daarbij is er extra inzet om geldproblemen bij huurders te voorkomen.   

Duurzaamheid
Eind 2024 heeft meer dan de helft van de huurwoningen energielabel A of beter. Dit doen de corporaties door bestaande huizen te verduurzamen en zonnepanelen te plaatsen. Of door het bouwen van nieuwe bijna energie-neutrale huizen. We vinden duurzaamheid belangrijk én het betaalbaar houden van de energiekosten voor huurders. Gemeente en corporaties investeren samen in de inzet van energiecoaches, buurtgerichte acties en het verstrekken van kleine energiebesparende maatregelen. Circulair bouwen is een nieuw thema in de prestatieafspraken. Gemeente en corporaties verdiepen zich hierin en leren van elkaar.

Bestuurder van Patrimonium Bas Krajenbrink en wethouder Rik van Niejenhuis

Voldoende woningen
De corporaties zijn volop bezig met investeren in meer sociale huurwoningen. Elk jaar komen er ongeveer 170 extra nieuwe sociale huurwoningen bij. De gemeente zet zich in  voor voldoende plekken om sociale huurwoningen te bouwen, bijvoorbeeld in de wijken Suikerzijde en Meerstad.

Voorkomen geldproblemen
We willen graag voorkomen dat huurders in geldproblemen komen. De gemeente en woningcorporaties gaan vaker en sneller contact zoeken met huurders bij huurachterstand. De corporaties streven naar nul huisuitzettingen in 2024 door geldproblemen. Daarbij is het wel nodig dat huurders mee willen werken aan mogelijke betalingsregelingen. Ook bieden we in 2024 de Voorzieningenwijzer aan. Op devoorzieningenwijzer.nl kunnen huurders zien op welke voorzieningen ze recht hebben en geld kunnen besparen.

De prestatieafspraken zijn op 12 december ondertekend door de woningcorporaties Nijestee, Lefier, De Huismeesters, Patrimonium, Wierden en Borgen en Woonborg, de huurdersorganisaties en de gemeente Groningen.

Lees hieronder de gemaakte Prestatieafspraken

Prestatieafspraken-2024Downloaden
Rik van Niejenhuis (gem. Groningen)/Albert Jan de Ruiter (Nijhuis Bouw)/Bas Krajenbrink

Christelijke woningstichting Patrimonium gaat 9 eengezinswoningen en 22 appartementen bouwen in Beijum. Dit nieuwbouwproject ‘Doefmat’ komt te staan op het perceel waarop nu nog een schoolgebouw staat. Vandaag hebben betrokken partijen, waaronder wethouder Rik van Niejenhuis van de gemeente Groningen en bestuurder Bas Krajenbrink van Patrimonium, de overeenkomst ondertekend. De planning van de nieuwbouw is gereed medio 2025.

De woningen, ontworpen door Vdp Architecten, worden gebouwd door aannemer Nijhuis Bouw. Landschapsarchitect Barzilay+Ferwerda is verantwoordelijk voor het omgevingsontwerp. De woningen worden verhuurd als sociale huurwoningen binnen de liberalisatiegrens. De 9 eengezins-woningen hebben drie slaapkamers en de 22 appartementen twee. De woningen worden toekomstgericht gebouwd, gasloos en aardbevingsbestendig.

Patrimonium heeft voor de nieuwbouw grond aangekocht van de gemeente Groningen. Afgelopen vijf jaar heeft Patrimonium samen met gemeente en omwonenden gewerkt aan een passend plan voor de wijk.