Patrimonium logo
Logo Patrimonium
 

Jaarlijkse huuraanpassing 2024

Geplaatst op: 23 april 2024, laatst bijgewerkt op: 23 april 2024

Huur jij een woning bij ons? Patrimonium past jaarlijks op 1 juli de huurprijzen aan volgens de richtlijnen van de overheid. Je ontvangt hierover jaarlijks vóór 1 mei een brief. In deze brief staat je nieuwe huurprijs per 1 juli 2024. De verhoging die wij mogen toepassen is vastgelegd in de Nationale Prestatieafspraken. Voor 2024 is dit percentage hoger dan de afgelopen jaren. De huur die wij ontvangen zetten we in voor verduurzaming van woningen en nieuwbouw.

Vragen over de huuraanpassing
We denken graag met je mee. Heb je vragen over de huuraanpassing? Dan kun je contact met ons opnemen via  huuraanpassing@patrimonium-groningen.nl. Binnen vijf werkdagen ontvang je een reactie van ons. Meer informatie is te vinden op Huurcommissie.nl.

Wat is de wettelijk toegestane huuraanpassing?
De wettelijke toegestane huuraanpassing is volgens de Nationale Prestatieafspraken maximaal 5,8%.

Streefhuur
De streefhuur is de huur die Patrimonium vraagt aan nieuwe huurders. De streefhuur is een afgeleide van de maximaal redelijk huur van een huurwoning. Door middel van het woningwaarderingsstelsel wordt een puntenaantal toegekend aan een sociale huurwoning. Vervolgens komt er op basis van dit puntenaantal een maximaal redelijke huur tot stand. De streefhuur die we hebben vastgesteld voor alle woningen is een percentage van de maximaal redelijke huur en ligt daardoor een stuk lager dan we wettelijk mogen vragen. Op deze manier houden we rekening met de betaalbaarheid van de huur die bij de kwaliteit van de woning hoort.

Hoe bepaalt Patrimonium jouw huuraanpassing?
Patrimonium past een gedifferentieerde huuraanpassing toe. Dit betekent dat huurders die ver van de streefhuur afzitten meer huurverhoging krijgen dan huurders die dichter bij de streefhuur zitten. Deze differentiatie geldt niet voor de vrije sector huurwoningen.
Dit jaar kiest Patrimonium ervoor om woningen met een E,F, G energielabel geen huurverhoging te geven. Uitzondering hierop zijn woningen die nu een E, F of G energielabel hebben, maar voor 1 juli worden verduurzaamd. Deze woningen krijgen een huurverhoging zoals hierboven is beschreven.

Ben jij het niet eens met de voorgestelde huuraanpassing?
Wanneer je het niet eens bent met de voorgestelde huuraanpassing kun je tot 1 juli 2024 een bezwaarschrift bij ons indienen per post of via huuraanpassing@patrimonium-groningen.nl. Gebruik hiervoor het standaard bezwaarschriftformulier. Dit vind je op de website van de Huurcommissie.
Zijn wij het niet eens met jouw bezwaar? Dan vragen wij de Huurcommissie om een uitspraak te doen over de redelijkheid van de voorgestelde huurprijsaanpassing. Je kunt de maximaal redelijke huurprijs controleren via: huurcommissie.nl, dit gaat om de kale huurprijs.

Huurders Platform Patrimonium Groningen (HPPG)
De HPPG is er voor jou en komt op voor jouw belangen als huurder van Patrimonium. De HPPG heeft een positief advies gegeven op de huurverhoging en is in overleg met Patrimonium overeengekomen dat het huurverhogingspercentage lager is geworden dan wettelijk is toegestaan.

Maatwerk huurbetaling
Lukt het je (tijdelijk) niet om de maandelijkse huur te betalen? Dan gaat Patrimonium graag samen met jou op zoek naar een passende oplossing. Laat het ons weten via huurincasso@patrimonium-groningen.nl.

Voor het kunnen besparen op de maandelijkse lasten wijzen we je graag op de VoorzieningenWijzer. Via devoorzieningenwijzer.nl kun je gratis controleren of en waarop je kunt besparen. Je kunt ook hulp vragen aan een WIJ-team, zij helpen jou bij het doorlopen van alle maandelijkse lasten.