Patrimonium logo
Logo Patrimonium

Renovatie en verduurzaming Rivierenbuurt

Geplaastst op: 20 maart 2024, laatst bijgewerkt op: 25 april 2024

In februari tot en met december 2024 voert Patrimonium renovatie- en verduurzamingswerkzaamheden uit in de Rivierenbuurt. Het gaat om 174 woningen aan de Amstel-/Lauwersstraat. 

Wat gaan we doen en waarom?

Deze woningen staan op de lijst voor planmatig onderhoud. Na een langdurig onderzoek een aantal gesprekken met bewoners en opnames worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd. Het tegen gaan van optrekkend vocht in bergingen, schade aan gevels en voegwerk herstellen. Ook vervangen we houten kozijnen voor kunststof kozijnen en voegen we gevelisolatie toe. Verder brengen we mechanische ventilatie aan, vervangen we voordeuren en bergingsdeuren en passen we het Iloq sleutelsysteem toe.

Wat merkt een huurder hiervan?

Je kunt tijdelijk overlast ervaren van: verkeer en parkeergelegenheid, geluidshinder, werkmannen over de vloer,  slecht zicht naar buiten doordat er steigers worden geplaatst.

Wat levert het op?

Gezonderde leefomgeving door betere ventilatie, betere luchtdichtheid waardoor tocht minder tot niet meer wordt waargenomen, minder last van buiten geluid en betere isolatiewaarde door toepassing van triple beglazing en lagere energieverbruik.

Klankbordgroep

Er is een klankbordgroep waar bewoners  uit de straat en nabije omgeving zich voor kunnen aanmelden. Vier bewoners hebben zich hiervoor aangemeld en zitten nu in deze groep.  Het doel van deze groep is om ons en de aannemer op de hoogte te houden van de situatie en vice versa. Daarnaast kunnen bewoners en bewoners in de nabije omgeving bij deze groep terecht met vragen, opmerkingen, problemen, tips  die gerelateerd zijn aan onze bouwactiviteiten.

 Begeleiding project

Projectleider M. Meeng
Bewonersparticipant B. Stoppels
Projectleider Buursema A. Nicolay
Bewonersparticipant Buursema P. Tillema
Start project Februari 2024
Oplevering project December 2024